Paulina Dziedzic - nauczyciel w grupie ŻabkiAbsolwentka studiów licencjackich w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich na kierunku Terapia pedagogiczna w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Swoje doświadczenie zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu.
 

Uczestniczka szkoleń:
  • Nutki Ludki warsztaty muzyczne - ,,Inspiracje muzyczne na cały rok szkolny",
  • Studio Rytmu i Tańca TRIANGIEL - Szkolenie muzyczno - taneczne ,,Zimową porą".