Paulina Zazulska - dyrektor, nauczyciel logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie - nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, neurologopeda, audiolog. Ukończyła podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytetecie Rzeszowskim. Prowadzi indywidualną terapię neurologopedyczną. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, uszkodzonym narządem słuchu, z niepłynnością, z wadami wymowy, a także z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Pracuje metodą Padovan, zajmuje się terapią miofunkcjonalną i wykorzystuje przezczaszkową stymulację prądem stałym tDCS.
 

Dodatkowo absolwentka studów na kierunku Zarządzanie Oświatą.

Uczestniczka szkoleń:
 

 • Dotacje oświatowe na  2019 rok – najnowsze zmiany, obliczanie wysokości i zasady wykorzystania dotacji.
 • Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych.
 • Terapia behawioralna w pracy z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe.
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan- moduł III.
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan- moduły praktyczne I i II.
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP - test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1.m.ż do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca doukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
 • Trudne zachowania w teorii i praktyce- szkolenie wstępne.
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym.
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan- moduł II.
 • Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel.
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan- moduł I.
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS) zorganizowane przez BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii we Wrocławiu.
 • Kinezjotaping w logopedii zorganizowany przez Fundację 21 oraz K-Taping Academy w Krośnie.
 • Studium Obiektywnych Badań Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
 • Metoda Tomatisa – teoria i praktyka organizowanym przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • Metoda integracji sensorycznej zorganizowana przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania, prowadzona przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską w Lublinie.
Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 
 • I ogólnopolska konferencja: Innowacje w otolaryngologii: wyzwania - możliwości praktyczne – perspektywy; Kołobrzeg.
 • XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowea „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. Lublin.
 • IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi; Katowice.
 • III Ogólnopolska Konferencja pt. „Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy”; Lublin.
 • VIII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi; Łódź.
 • II Ogólnopolska Konferencja pt. „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki”; Lublin.
 • XXXV Krajowa Konferencja Naukowo– Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”; Lublin.
 • I Ogólnopolska Konferencja pt. „Mowa – Mózg – Zachowanie”; Lublin.