Sylwia Jaracz - nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający w grupie Raczki


Absolwentka studiów licencjackich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku pedagogika społeczno opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich w Tarnowskiej Szkole Wyższej na kierunku pedagogika specjalna – specjalność: oligofrenopedagogika. Aktualnie studentka studiów podyplomowych w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

Uczestniczka szkoleń i kursów:
 
- Terapia ręki. Zabawy rozwijające grafomotorykę,
- Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci,
- Motoryczni geniusze. Terapia ręki i grafomotoryka,
- Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce,
- Trener umiejętności grafomotorycznych®,
- Terapia ręki, I Moduł.