Sylwia Jaracz - nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający w grupie Rybki


Absolwentka studiów licencjackich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku pedagogika społeczno opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich w Tarnowskiej Szkole Wyższej na kierunku pedagogika specjalna – specjalność: oligofrenopedagogika. Aktualnie studentka studiów podyplomowych w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

Uczestniczka szkoleń i kursów:
 
- „Terapia ręki. Zabawy rozwijające grafomotorykę”,
- „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci”,
- „Motoryczni geniusze. Terapia ręki i grafomotoryka”,
- „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce”,
- „Terapia ręki. I Moduł”.