Teresa Kurdyła - nauczyciel wspomagający w grupie Chochliki


Jest absolwentką dwóch kierunków studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Język i kultura Rosji oraz Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia ukończone z wyróżnieniem). Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W latach 2011-2013 była wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika.


Uczestniczka szkoleń:
 
  • Ukończyła szkolenie prowadzone metodą Klanzy pt. W co się bawić z maluszkami czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+,
  • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz,
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,
  • You can talk - poprostu mów,
  • Praktyczne zastosowanie terapii M. Montessori z SOSW w Krosnie,
  • Idzie nowe!" - zmiany w podstawie programowej i w propozycjach Wydawnictwa MAC Edukacja,
  • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy,
  • Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej.