Teresa Kurdyła - nauczyciel wspomagający w grupie Raczki

Jest absolwentką dwóch kierunków studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Język i kultura Rosji oraz Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia ukończone z wyróżnieniem). W latach 2011-2013 była wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Ukończyła szkolenie prowadzone metodą Klanzy pt. " W co się bawić z maluszkami czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+ ", "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz", "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji", "You can talk - poprostu mów", "Praktyczne zastosowanie terapii M. Montessori z SOSW w Krosnie", "Idzie nowe!" - zmiany w podstawie programowej i w propozycjach Wydawnictwa MAC Edukacja", "Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy". Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika. Wzieła udział w warsztatach metodycznych: "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej".