Teresa Kurdyła - nauczyciel wspomagający


Jest absolwentką dwóch kierunków studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Język i kultura Rosji oraz Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia ukończone z wyróżnieniem). Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W latach 2011-2013 była wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika.


Uczestniczka szkoleń:
 
  • Ukończyła szkolenie prowadzone metodą Klanzy pt. " W co się bawić z maluszkami czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+",
  • "Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz",
  • "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji",
  • "You can talk - poprostu mów",
  • "Praktyczne zastosowanie terapii M. Montessori z SOSW w Krosnie",
  • "Idzie nowe!" - zmiany w podstawie programowej i w propozycjach Wydawnictwa MAC Edukacja",
  • "Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy",
  • "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej".