Urszula Wojtoń - nauczyciel wspomagający w grupie Motylki


Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności oligofrenopedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczenie zdobyła podczas pracy w przedszkolu publicznym oraz poprzez działalność w drużynie harcerskiej.
 
Uczestniczka szkoleń:
  • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno- motoryczna u osób z autyzmem,
  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.