Ewa Szajnicka - dyrektor, nauczyciel psycholog

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W poszukiwaniu swojej ścieżki zawodowej uczestniczyła w trakcie studiów w licznych praktykach i wolontariatach. Po ...

Anna Trybiec - nauczyciel w grupie Tygryski

Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym....

Dominika Dubis - nauczyciel wspomagający w grupie Tygryski, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. ...

Monika Opalińska - nauczyciel w grupie Chochliki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Pedagogika opiek...

Teresa Kurdyła - nauczyciel wspomagający w grupie Chochliki

Jest absolwentką dwóch kierunków studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Język i kultura Rosji oraz Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia ukończone z wyróżnieniem). W latach 2011-2013 była wolontariuszką w Domu Pomocy...

Aneta Kubit - nauczyciel w grupie Wiewiórki

Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. ...

Magdalena Szczypińska - Oleksy - nauczyciel wspomagający w grupie Wiewiórki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie: Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat , oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Pedagogika, specjalność: Peda...

Ewelina Drozd - naczyciel w grupie Motylki

Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika rodziny na Akademii Ignatianum w Krakowie. ...

Urszula Wojtoń - nauczyciel wspomagający w grupie Motylki

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności oligofrenopedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ...

Agnieszka Ziemiańska - nauczyciel w grupie Żabki

Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym....

Paulina Dziedzic - nauczyciel w grupie Żabki

Absolwentka studiów licencjackich w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. ...

Justyna Topolska - nauczyciel w grupie Raczki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na AHE w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna...

Karolina Zdziarska - nauczyciel w grupie Raczki

Ukończyła studia licencjackie o specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej....

Sylwia Jaracz - nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający w grupie Raczki

Absolwentka studiów licencjackich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich w Tarnowskiej Szkole Wyższej na kierunku pedagogika specjalna – specjalność: oligofrenopedagog...

Katarzyna Szajna - nauczyciel w grupie Rybki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Podczas studiów zaa...

Małgorzata Śnieżek - nauczyciel w grupie Rybki

Absolwentka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku: pedagogika w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magiosterskich na Uniwersytecie rzeszowskim na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńczo-wychowawcza....

Agata Józefowicz - nauczyciel religii

Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym i jako katechetka pracuje 23 lata. Jest doradcą Rodzinnym oraz koordynatorem wielu Akcji charytatywnych w kraju i za granicą. ...

Andrew Philip Miller - Native Speaker

Rodowity Brytyjczyk, mieszkający i pracujący w Anglii. Od 11 lat mieszka w Polsce....

Agnieszka Pelczar - pomoc nauczyciela

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika pracy z doradztwem zawodowym na Uniwersytecie Rzeszowskim....

Katarzyna Chorzępa - pomoc nauczyciela

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku: pedagogika specjalizacja: psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju....

Jagoda Iskierska - pomoc nauczyciela

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej m. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wydziału Pedagogicznego, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat. ...

Kamila Garbacik - pomoc nauczyciela

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Instytutu Zdrowia i Gospodarki na kierunku Pielęgnairstwo....

Dominika Kafel - pomoc nauczyciela

Sumiennie współpracuje z nauczycielkami w zakresie opieki nad dziećmi. W przedszkolu dba także o punktualność w podawaniu posiłków, oraz o to by na naszych stronach zawsze były aktualne informacje....

Magdalena Tawral - pomoc nauczyciela

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, kierunek: Finanse i rachunkowość- licencjat oraz magister z Zarządzania....

Martyna Pelczar - pomoc nauczyciela

Absolwentka studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, kierunek: pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza....

Sylwia Bobusia - pomoc nauczyciela

Praca z dziećmi sprawia jej ogromną satysfakcję i zadowolenie. Jest osobą empatyczną, uśmiechniętą i chętną do pomocy. ...

Urszula Rysz - pomoc nauczyciela

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku ekonomia w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle. Wielokrotny wychowawca kolonijny młodszych i starszych dzieci....

Anna Kazanecka - nauczyciel pedagog, pedagog specjalny

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i R...

Katarzyna Januszczak-Dereń - neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, logopeda, audiolog. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Autyzm – edukacja i rewalidacja o...

Ewa Wyszatycka - neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału pedagogiczno-artystycznego, pedagog resocjalizacyjny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wychowawca dzieci i młodzieży, przejawiającej różnorakie dysfunk...

Aleksandra Fiejdasz - neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika społeczno - opiekuńcza. Ukończyła studia podyplomowe w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku Logopedia, Neurologopedia ...

Łukasz Zborowski - neurologopeda

Neurologopeda, filolog polski. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie  oraz studiów podyplomowych Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe ...

Jolanta Bałon - fizjoterapeuta

Absolwentka Zawodowego Studium Medycznego na kierunku fizjoterapia. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła m.in. w Szpitalu Uzdrowiskowym Excelsior w Iwoniczu Zdroju. W naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów m...

Dominika Kosiorowska - fizjoterapeuta

Absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek fizjoterapia (licencjat) i Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia magisterskie, Wydział Medyczny, kierunek fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe, kierunek przygotowanie pedagogiczne, w WSEZiNS w Warszawie. Ukończone kursy i szkolenia: "Neurorozwojowa D...

Aleksandra Janusz - fizjoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich Uniwerytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk zawodowych w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie....

Katarzyna Łach - fizjoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Posiada blisko 10-cio letnie doświadczenie w pracy z dziećmi....

Kornelia Pykosz - obsługa sekretariatu

Absolwentka kulturoznastwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, z zamiłowaniem do języków obcych. W przedszkolu zajmuje się obsługą sekretariatu oraz sprawami administracyjno- biurowymi. Dokłada wszelkich starań by sprawy formalne przebiegały sprawnie i w miłej ...

Anna Gondela - pracownik przedszkola

Dba o to, by w ośrodku zawsze panowała czystość i porządek. Jest osobą energiczną i bardzo pracowitą. Nie straszny dla niej bałagan pozostawiony przez naszych Przedszkolaków!...

Ewelina Frydrych - nauczyciel, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - licencjat, oraz studiów magisterskiech na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Edukacja i rehabilitacja dzi...

Agnieszka Bogacz - nauczyciel wspomagający

Jest absolwentką studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W latach 2014 i 2015 była wolontariuszką podczas Nocnych Teatraliów Strachy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim...

Monika Michna - nauczyciel logopeda

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz kierunku Neurologopedia z elementami tyflologopedii na Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego. ...