Oferta

obowiązująca w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Planeta 21
w roku szkolnym 2024/2025

 


Zerówka:

 

1. Czesne na rok szkolny 2024/2025 wynosi 380zł/msc. W przypadku rodzeństwa zniżka za drugie i kolejne dziecko (dot. także Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieska 21”) wynosi 10%. Opłata za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 250 zł/msc, a za dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem – 150 zł

2. Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 350 zł.

3. Opłata za wyżywienie wynosi 17zł/dzień (cena może ulec zmienie). Cena obejmuje całodniowe wyżywienie dziecka, tj. śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

 


W cenie:
- opieka - 9h dziennie,
- świetlica anglojęzyczna,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci terapii specjalistycznych,
- realizacja podstawy programowej,
- zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia z języka angielskiego z native speakerem,
 • zajęcia sportowe,
 • tańce,
 • religa/etyka,
 • zajęcia usamodzielniające "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał",
 • logorytmika,
 • rytmika/muzykoterapia,
 • zajęcia Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss,
 • zajęcia Metodą Dobrego Startu,
 • nauka pisania i czytania Metodą Glottodydaktyki,
 • zajęcia kulinarne,
 • Sensoplastyka®,
 • wyjścia rekreacyjne i kulturalne poza teren przedszkola.

 

Możliwość dodatkowych zajęć odpłatnych:

 • nauka gry na instrumencie, 
 • szachy,
 • zajęcia specjalistyczne: rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia elementami metody Feldenkreisa, terapia elementami metody Padovan, zajęcia z Integracji Sensorycznej, terapia czaszkowo-krzyżowa.

 

 

Grupy młodsze:

 

1. Czesne na rok szkolny 2024/2025 wynosi 280zł/msc. W przypadku rodzeństwa zniżka za drugie i kolejne dziecko (dot. także Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieska 21”) wynosi 10%. Opłata za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 200 zł/msc, a za dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem – 150 zł
2. 
Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 350 zł.
3. Opłata za wyżywienie wynosi 17zł/dzień (cena może ulec zmianie). Cena obejmuje całodniowe wyżywienie dziecka, tj. śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

 


W cenie:

- opieka - 9h dziennie,

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci terapii specjalistycznych,

- realizacja podstawy programowej,

- zajęcia dodatkowe:

 • język angielski,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia Metodą W.Sherborne,
 • zajęcia Metodą C.H.Knill,
 • tańce,
 • zajęcia usamodzielniające: "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał",
 • logorytmika,
 • zajęcia Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss,
 • zajęcia Metodą Dobrego Startu,
 • zajęcia kulinarne,
 • Sensoplastyka®,
 • zajęcia pobudzające i zachęcające do mówienia,
 • wyjścia rekreacyjne i kulturalne poza teren przedszkola.

 

Możliwość dodatkowych zajęć odpłatnych:

 • lekcje języka angielskiego,
 • nauka gry na instrumencie,
 • szachy,
 • zajęcia specjalistyczne: rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia elementami metody Feldenkreisa, terapia elementami metody Padovan, zajęcia z Integracji Sensorycznej, terapia czaszkowo-krzyżowa.

 

 

Dodatkowe informacje:

1. 
Przedszkole w pełnym wymiarze pracy otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

2. Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym mają zapewnioną rewalidację i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia ustalane są w zależności od potrzeb dziecka: rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne/rozwijające kompetencje społeczne/ogólnorozwojowe/z elementami SI/terapia ręki/terapia neurologopedyczna/terapia psychologiczna/terapia pegagogiczna/rehabilitacja ruchowa.