• Planeta 21

EDUKACJA


Wykwalifikowane grono pedagogiczne dba o nabywanie nowych umiejętności i rozwijanie talentów przez każdego Przedszkolaka. Bogaty program zajęć kształtuje kluczowe kompetencje. Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach z logorytmiki, tańcach, gimnastyki, zajęciach Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batti Strauss, Metody Dobrego Startu, zajęciach kulinarnych, Sensoplastyce® oraz wielu innych.    

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego wykorzystując zróżnicowane środki dydaktyczne, m.in.:
- tablice multimedialne,
- monitor interaktywny,
- podłogę interaktywną Smartfloor,
- robota GeniBot,
- programy multimedialne.