Oferta

 

Cennik obowiązujący w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Planeta 21 w roku szkolnym 2018/2019


 

 1. Dyrektor przedszkola ustanawia czesne na rok szkolny 2018/2019 w wysokości 180zł/msc. W przypadku rodzeństwa opłata za drugie dziecko wynosic 150zł/msc. Opłata za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego wynosi 150zł/msc., a za dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną - 90 zł. 
 2. Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 200 zł. Wpisowe obejmuje ubezpieczenie dziecka (PZU), zakup podręczników oraz zakup wyprawki plastycznej.
 3. Opłata za wyżywienie wynosi 10 zł/dzień. Cena obejmuje całodniowe wyżywienie dziecka, tj. śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. 
 
Dodatkowe informacje:
 • przedszkole w pełnym wymiarze pracy otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30,

 • możliwość prowadzenia dyżurów sobotnich po zebraniu grupy,
 • wczesne wspomaganie rozwoju może być realizowane w sobotę.


Zajęcia podstawowe w ramach czesnego

 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawową programową określoną przez MEN,
 • zajęcia pobudzające i zachęcające do mówienia,
 • logorytmika,
 • zajęcia muzyczne,
 • Czego Jaś się nie nauczy....
 • rytmika,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna,
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zajęcia plastyczne,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • stała opieka logopedyczna,
 • teatr cieni,
 • zajęcia Knill,
 • wyjścia rekreacyjne i kulturalne poza teren przedszkola.


Dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyznawane są godziny w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

.  
 

Cennik zajęć dodatkowych
 

TERAPIA

CZAS

KOSZT

logopedyczna

30 min.

15,00 zł.

pedagogiczna

30 min.`

15,00 zł.

terapia ręki

30 min.

15,00 zł.

neurologopedyczna

30 min.

30,00 zł.

elementy metody Padovan

45 min.

50,00 zł.

fizjoterapia

30 min. 20,00 zł.

integracja sensoryczna

30 min.

20,00 zł.

psychologiczna

30 min.

15,00 zł.

zajęcia taneczne - PLANETA 21

30 min.

10,00 zł.

język angielski - PLANETA 21 

30 min. 10,00 zł.