Oferta

 

Oferta

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego

„Planety 21”

 

Wysokość opłat obowiązujących w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018:

 • wpisowe – 300 zł (wpłata jednorazowa),

 • czesne – 150 - 180 zł/msc.

 

Wyżywienie:

 • catering 10zł/dzień – śniadanie, obiad (zupa+drugie danie), podwieczorek,

Możliwość dostosowania posiłków do indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci.

 

Dodatkowe informacje:

 • przedszkole w pełnym wymiarze pracy otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30,

 • możliwość prowadzenia dyżurów sobotnich po zebraniu grupy,
 • wczesne wspomaganie rozwoju może być realizowane w sobotę.


Zajęcia podstawowe w ramach czesnego

 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawową programową określoną przez MEN,
 • zajęcia pobudzające i zachęcające do mówienia,
 • logorytmika,
 • zajęcia muzyczne,
 • Czego Jaś się nie nauczy....
 • rytmika,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna,
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Szerborne,
 • zajęcia plastyczne,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • stała opieka logopedyczna,
 • teatr cieni,
 • zajęcia Knill,
 • wyjścia rekreacyjne i kulturalne poza teren przedszkola.
Dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyznawane są godziny w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 

Dodatkowe zajęcia płatne:

 

terapia

czas

koszt

logopedyczna

30 min

15,00 zł

pedagogiczna

30 min

15,00 zł

terapia ręki

30 min

15,00 zł

neurologopedyczna

30 min

30,00 zł

elementy neurofunkcjonalnej reorganizacji metodą Padovan

45 min

50,00 zł

fizjoterapia 30 min 20,00 zł

integracja sensoryczna

30 min

20,00 zł

język angielski

30 min

10,00 zł

zajęcia taneczne

30 min

10,00 zł