Oferta

 

Cennik obowiązujący w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Planeta 21 w roku szkolnym 2018/2019


 

 1. Dyrektor przedszkola ustanawia czesne na rok szkolny 2019/2020 w wysokości 180zł/msc. W przypadku rodzeństwa opłata za drugie dziecko (dot. także Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieska 21”) wynosi 150 zł/msc. Opłata za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 150 zł/msc, a za dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – 90 zł. Opłata dokonywana jest z góry, tj. do 10 dnia bieżącego miesiąca.

 2. Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 350 zł.

 3. Opłata za wyżywienie wynosi 11zł/dzień. Cena obejmuje całodniowe wyżywienie dziecka, tj. śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

Dodatkowe informacje:
 • przedszkole w pełnym wymiarze pracy otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30,


Zajęcia podstawowe w ramach czesnego

 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawową programową określoną przez MEN,
 • zajęcia pobudzające i zachęcające do mówienia,
 • logorytmika,
 • zajęcia muzyczne,
 • Czego Jaś się nie nauczy....
 • rytmika,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna,
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zajęcia plastyczne,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • stała opieka logopedyczna,
 • teatr cieni,
 • zajęcia Knill,
 • wyjścia rekreacyjne i kulturalne poza teren przedszkola.


Dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyznawane są godziny w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

.  
 

Cennik zajęć dodatkowych
 

 

TERAPIA

CZAS

KOSZT

LOGOPEDYCZNA

30 min

25 zł

NEUROLOGOPEDYCZNA

30 min

35 zł

PEDAGOGICZNA

30 min

25 zł

TERAPIA RĘKI

30 min

25 zł

PSYCHOLOGICZNA

30 min

25 zł

ELEMENTY METODY PADOVAN

(minimum dwie sesje tygodniowo)

50 min

70 zł

REHABILITACJA RUCHOWA

30 min

30 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

60 min

65 zł


Cennik dodatkowych zajęć dodatkowych CZAJKOWSKIEGO 51

 

ZAJĘCIA

CZAS

MIESIĘCZNY KOSZT

JĘZYK ANGIELSKI – NATIVE SPEAKER

60 min 1x w tygodniu

45 zł

BASEN

1x w tygodniu

60 zł

NAUKA GRY NA PIANINIE

(indywidualna)

1x w tygodniu

Koszt ustalany indywidualnie

JUDO (wymagane utworzenie odpowiedniej liczbowo grupy)

60 min 1x w tygodniu

32 zł

 

Cennik dodatkowych zajęć dodatkowych WOLNOŚCI 1

 

ZAJĘCIA

CZAS

MIESIĘCZNY KOSZT

JĘZYK ANGIELSKI – WOLNOŚCI 1

30 min 1x w tygodniu

40 zł

30 min 2x w tygodniu

80 zł

TAŃCE – WOLNOŚCI 1

40 min 1x w tygodniu

40 zł

SZACHY - – WOLNOŚCI 1

30 min 1x w tygodniu

40 zł

NAUKA GRY NA PIANINIE

(indywidualna)

1x w tygodniu

Koszt ustalany indywidualnie

BASEN

1x w tygodniu

60 zł

JUDO (wymagane utworzenie odpowiedniej liczbowo grupy)

60 min 1x w tygodniu

32 zł