Oferta

obowiązująca w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Planeta 21 w roku szkolnym 2020/2021

 

Zerówka:

 

 1. Czesne na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 350zł/msc. W przypadku rodzeństwa zniżka za drugie i kolejne dziecko (dot. także Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieska 21”) wynosi 10%. Opłata za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 250 zł/msc, a za dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem – 150 zł

 2. Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 350 zł.

 3. Opłata za wyżywienie wynosi 11zł/dzień. Cena obejmuje całodniowe wyżywienie dziecka, tj. śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

 

W cenie:

opieka - 9,5h dziennie

świetlica anglojęzyczna

pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci terapii specjalistyczne

realizacja podstawy programowej

zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia z native speakerem 5 dni w tygodniu
 • zajęcia sportowe codziennie
 • zajęcia z informatyki i programowania
 • religa/etyka
 • zajęcia usamodzielniające "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał"
 • logorytmika
 • rytmika/muzykoterapia
 • zajęcia wg Batii Strauss
 • zajęcia Metodą Dobrego Startu
 • nauka pisania i czytania Metodą Glottodydaktyki
 • zajęcia kulinarne
 • sensoplastyka
 • wyjścia rekreacyjne i kulturalne poza teren przedszkola.

 

Dodatkowo:

 • nauka gry na instrumencie 
 • tańce w zespole 'Niebieska Planeta'
 • szachy
 • zajęcia specjalistyczne: rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, t. pedagogiczna, terapia elementami metody Feldenkreisa, terapia elementami metody Padovan, zajęcia z Integracji Sensorycznej, terapia czaszkowo-krzyżowa

 

 

Grupy młodsze:

 

 1. Czesne na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 250zł/msc. W przypadku rodzeństwa zniżka za drugie i kolejne dziecko (dot. także Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieska 21”) wynosi 10%. Opłata za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 200 zł/msc, a za dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem – 150 zł
 2. Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 350 zł.
 3. Opłata za wyżywienie wynosi 11zł/dzień. Cena obejmuje całodniowe wyżywienie dziecka, tj. śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

 


W cenie:

opieka - 9,5h dziennie

pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci terapii specjalistycznej

realizacja podstawy programowej

zajęcia dodatkowe:

 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia Metodą W.Sherborne
 • zajęcia Metodą C.H.Knill
 • zajęcia usamodzielniające: "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał"
 • logorytmika
 • zajęcia wg Batii Strauss
 • zajęcia Metodą Dobrego Startu
 • zajęcia kulinarne
 • sensoplastyka
 • zajęcia pobudzające i zachęcające do mówienia,
 • wyjścia rekreacyjne i kulturalne poza teren przedszkola.

 

Dodatkowo:

 • lekcje języka angielskiego
 • tańce
 • szachy
 • zajęcia specjalistyczne: rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, t. pedagogiczna, terapia elementami metody Feldenkreisa, terapia elementami metody Padovan, zajęcia z Integracji Sensorycznej, terapia czaszkowo-krzyżowa

 

 

Dodatkowe informacje:

 1. Przedszkole w pełnym wymiarze pracy otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30.
 2. Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym mają zapewnioną rewalidacje i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia ustalane są w zależności od potrzeb dziecka: rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne/rozwijające kompetencje społeczne/ogólnorozwojowe/z elementami SI/terapia ręki/terapia neurologopedyczna/terapia psychologiczna/terapia pegagogiczna/rehabilitacja ruchowa).