Grupy przedszkolne

Do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "PLANETA 21" uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Grupa I - 2,5 - 3 latki "Raczki" 

Wychowawca grupy: Agnieszka Bogacz
II nauczyciel: Elżbieta Stępak

Asysten dziecka niepełnosprawnego: Monika Opalińska

Grupa II - 4 latki "Żabki" 

Wychowawca grupy: Katarzyna Bogacz
II nauczyciel: Magdalena Szczypińska - Oleksy

Asysten dziecka niepełnosprawnego: Patrycja Doniek
 

Grupa III - 5 - latki "Wiewiórki"

Wychowawca grupy: Teresa Kurdyła
II nauczycielEwelina Frydrych
Asysten dziecka niepełnosprawnego: Joanna Słowik


Grupa IV - 6-latki "Chochliki"

Wychowawca grupy: Aldona Kłapkowska
II nauczyciel: Anna Kłosowicz
Asysten dziecka niepełnosprawnego: Justyna Topolska


Grupa V - 6-latki "Niedźwiadki"

Wychowawca grupy: Justyna Olszyk
II nauczycielTerapie indywidualne:
Logopeda: Monika Jurczak, Katarzyna Januszczak
Neurologopeda: Paulina Zazulska, 
Krystyna Kostur
Fizjoterapeuta: Dominika Kosiorowska, Małgorzata Kaczor, Barbara Staryszak
Oligofrenopedagog: Anna Kazanecka, Ewelina Kruczak
Elementy Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą Padovan: 
Paulina Zazulska, Katarzyna Januszczak, Małgorzata Kaczor, Ewelina Kruczak
Psycholog: Ewa Szajnicka


Zajęcia grupowe:

Logorytmika: Monika Opalińska
Metoda Dobrego Startu: Ewelina Frydrych, Katarzyna Bogacz, Teresa Kurdyła, Aldona Kłapkowska, Justyna Olszyk
Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne: Dominika Kosiorowska, Justyna Olszyk
Gimnastyka korekcyjna: Dominika Kosiorowska
Zajęcia kulinarne.: Katarzyna Bogacz, Teresa Kurdyła, Ewelina Frydrych, Magdalena Szczypińska - Oleksy, Aldona Kłapkowska, 
Sensoplastyka(R): Ewelina Frydrych, Agnieszka Bogacz
Język angielski - Katarzyna Zajdel


Zajęcia grupowe - dodatkowe
Język angielski: Ewelina Frydrych, Katarzyna Zajdel
Tańce: Krystyna Kostur