Grupy przedszkolne

Do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "PLANETA 21" uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat.

Grupa I - 2,5 - 3 latki "Raczki" 

Nauczyciel: Monika Opalińska
Nauczyciel wspomagający: Teresa Kurdyła


Grupa II - 4 latki "Żabki" 

Nauczyciel: Agnieszka Bogacz
Nauczyciel wspomagający: Ewelina Frydrych


 

Grupa III - 5 - latki "Wiewiórki"

Nauczyciel: Magdalena Szczypińska-Oleksy
NauczycielKatarzyna Bogacz
Nauczyciel wspomagający: Anna Kazanecka


Grupa IV - 6,7-latki "Chochliki"

Nauczyciel: Aldona Kłapkowska
Nauczyciel: Katarzyna Zajdel
Nauczyciel: Justyna Topolska
Nauczyciel wspomagający: Joanna Koryl

Nauczyciel wspomagający:  Ewelina Kruczak

Terapie indywidualne:
Logopeda: Monika Jurczak, Katarzyna Januszczak
Neurologopeda: Paulina Zazulska, 
Krystyna Kostur
Fizjoterapeuta: Dominika Kosiorowska, Jolanta Bałon, Barbara Staryszak
Oligofrenopedagog: Anna Kazanecka, Ewelina Kruczak
Elementy Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą Padovan: 
Paulina Zazulska, Katarzyna Januszczak, Małgorzata Kaczor, Ewelina Kruczak
Psycholog: Ewa Szajnicka


Zajęcia grupowe:

Logorytmika: Monika Opalińska, Joanna Koryl
Metoda Dobrego Startu: Ewelina Frydrych, Katarzyna Bogacz, Teresa Kurdyła, Aldona Kłapkowska
Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne: Dominika Kosiorowska
Gimnastyka korekcyjna: Dominika Kosiorowska
Zajęcia kulinarne.: Katarzyna Bogacz, Teresa Kurdyła, Ewelina Frydrych, Magdalena Szczypińska - Oleksy, Aldona Kłapkowska, 
Sensoplastyka(R): Ewelina Frydrych, Agnieszka Bogacz
Język angielski - Katarzyna Zajdel, Ewelina Frydrych


Zajęcia grupowe - dodatkowe
Język angielski: Ewelina Frydrych, Katarzyna Zajdel
Tańce: Krystyna Kostur
Szachy: Teresa Kurdyła