Paulina Zazulska - dyrektor, nauczyciel logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie - nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, neurologopeda, audiolog. Ukończyła podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytetecie Rzeszowskim. ...

Ewa Szajnicka - wicedyrektor, nauczyciel psycholog

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W poszukiwaniu swojej ścieżki zawodowej uczestniczyła w trakcie studiów w licznych praktykach i wolontariatach. Po ...

Anna Trybiec - nauczyciel w grupie Chochliki

Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym....

Katarzyna Bogacz - nauczyciel wspomagający w grupie Chochliki

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny, kierunek: Pedagogika Wc...

Dominika Dubis - nauczyciel wspomagający w grupie Chochliki, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka studiów pedagogicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. ...

Urszula Wojtoń - nauczyciel w grupie Wiewiórki

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności oligofrenopedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ...

Elżbieta Klamut - nauczyciel wspomagający w grupie Wiewiórki

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalnościach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i edukacja wczesnoszkolna...

Karolina Dziedzic - nauczyciel w grupie Żabki

Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Humanistycznym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym....

Monika Opalińska - nauczyciel wspomagający w grupie Żabki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Pedagogika opiek...

Ewelina Gaborska - nauczyciel w grupie Raczki

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego, magister edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego....

Magdalena Szczypińska - Oleksy - nauczyciel wspomagający w grupie Raczki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie: Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat , oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Pedagogika, specjalność: Peda...

Agnieszka Bogacz - nauczyciel w grupie Rybki

Jest absolwentką studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W latach 2014 i 2015 była wolontariuszką podczas Nocnych Teatraliów Strachy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim...

Sylwia Jaracz - nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający w grupie Rybki

Absolwentka studiów licencjackich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich w Tarnowskiej Szkole Wyższej na kierunku pedagogika specjalna – specjalność: oligofrenopedagog...

Agata Józefowicz - nauczyciel religii

Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym i jako katechetka pracuje 23 lata. Jest doradcą Rodzinnym oraz koordynatorem wielu Akcji charytatywnych w kraju i za granicą. ...

Andrew Philip Miller - Native Speaker

Rodowity Brytyjczyk, mieszkający i pracujący w Anglii. Od 11 lat mieszka w Polsce....

Jagoda Iskierska - pomoc nauczyciela

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej m. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wydziału Pedagogicznego, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat. ...

Agnieszka Pelczar - pomoc nauczyciela

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika pracy z doradztwem zawodowym na Uniwersytecie Rzeszowskim....

Kamila Garbacik - pomoc nauczyciela

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Instytutu Zdrowia i Gospodarki na kierunku Pielęgnairstwo....

Dominika Kafel - pomoc nauczyciela

Sumiennie współpracuje z nauczycielkami w zakresie opieki nad dziećmi. W przedszkolu dba także o punktualność w podawaniu posiłków, oraz o to by na naszych stronach zawsze były aktualne informacje....

Anna Spychalska - pomoc nauczyciela

Studentka filologii angielskiej. Ukończony First Certificate in English B2 z języka angielskiego....

Magdalena Tawral - pomoc nauczyciela

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, kierunek: Finanse i rachunkowość- licencjat oraz magister z Zarządzania....

Martyna Pelczar - pomoc nauczyciela

Absolwentka studiów licencjackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, kierunek: pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza....

Anna Kazanecka - nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający w grupie Wiewiórki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i R...

Aleksandra Moskal - nauczyciel logopeda, nauczyciel wspomagający w grupie Rybki

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika społeczno - opiekuńcza. Ukończyła studia podyplomowe w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku Logopedia, Neurologopedia ...

Katarzyna Januszczak-Dereń - nauczyciel logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, logopeda, audiolog. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Autyzm – edukacja i rewalidacja o...

Ewa Wyszatycka - nauczyciel logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału pedagogiczno-artystycznego, pedagog resocjalizacyjny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wychowawca dzieci i młodzieży, przejawiającej różnorakie dysfunk...

Łukasz Zborowski - neurologopeda

Neurologopeda, filolog polski. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie  oraz studiów podyplomowych Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe ...

Dominika Kosiorowska - fizjoterapeuta

Absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek fizjoterapia (licencjat) i Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia magisterskie, Wydział Medyczny, kierunek fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe, kierunek przygotowanie pedagogiczne, w WSEZiNS w Warszawie. Ukończone kursy i szkolenia: "Neurorozwojowa D...

Barbara Staryszak- fizjoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich  Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracuje głównie z pacjentami neurologicznymi. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, urazami czaszkowo-m...

Jolanta Bałon - fizjoterapeuta

Absolwentka Zawodowego Studium Medycznego na kierunku fizjoterapia. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła m.in. w Szpitalu Uzdrowiskowym Excelsior w Iwoniczu Zdroju. W naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów m...

Małgorzata Kaczor - fizjoterapeuta

Absolwentka magisterskich studiów Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami rozwojowej koordynacji, wada...

Kornelia Pykosz - obsługa sekretariatu

Absolwentka kulturoznastwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, z zamiłowaniem do języków obcych. W przedszkolu zajmuje się obsługą sekretariatu oraz sprawami administracyjno- biurowymi. Dokłada wszelkich starań by sprawy formalne przebiegały sprawnie i w miłej ...

Anna Gondela - pracownik przedszkola

Dba o to, by w ośrodku zawsze panowała czystość i porządek. Jest osobą energiczną i bardzo pracowitą. Nie straszny dla niej bałagan pozostawiony przez naszych Przedszkolaków!...

Teresa Kurdyła - nauczyciel wspomagający

Jest absolwentką dwóch kierunków studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Język i kultura Rosji oraz Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia ukończone z wyróżnieniem). W latach 2011-2013 była wolontariuszką w Domu Pomocy...

Magdalena Zimoń - psycholog

  Ukończyła studia psychologiczne na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Filologiczny, kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa, specjalność: negocjacje kryzysowe. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu p...

Justyna Topolska - nauczyciel

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na AHE w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna...

Ewelina Frydrych - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - licencjat, oraz studiów magisterskiech na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Edukacja i rehabilitacja dzi...

Krystyna Kostur - nauczyciel logopeda

Absolwentka Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski, logopeda, pedagog (specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna). Prowadzi terapię wykorzystując elementy metody krakowskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z op&oacu...

Monika Michna - nauczyciel logopeda

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz kierunku Neurologopedia z elementami tyflologopedii na Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego. ...

Katarzyna Szajna

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Podczas studiów zaa...