Paulina Zazulska - dyrektor

...

Justyna Olszyk - wychowawca grupy Niedźwiadki

...

Aldona Kłapkowska - wychowawca grupy Chochliki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny , kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna  - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny, kierunek: Pedagogika Wczes...

Anna Kłosowicz - nauczyciel prowadzący grupy Chochliki

...

Justyna Topolska - asystent dziecka z niepełnosprawnością

...

Teresa Kurdyła - wychowawca grupy Wiewiórki

Jest absolwentką dwóch kierunków studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Język i kultura Rosji oraz Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia ukończone z wyróżnieniem). W latach 2011-2013 była wolontariuszką w Domu Pomocy...

Ewelina Frydrych - nauczyciel prowadzący grupy Wiewiórki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - licencjat, oraz studiów magisterskiech na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Edukacja i rehabilitacja dzi...

Joanna Słowik - asystent dziecka z niepełnosprawnością

...

Katarzyna Bogacz - wychowawca grupy Żabki

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny, kierunek: Pedagogika Wc...

Magdalena Szczypińska - Oleksy - nauczyciel prowadzący grupy Żabki

...

Patrycja Doniek - asystent dziecka z niepełnosprawnością

...

Agnieszka Bogacz - wychowawca grupy Raczki

Jest absolwentką studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W latach 2014 i 2015 była wolontariuszką podczas Nocnych Teatraliów Strachy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim...

Monika Opalińska - asystent dziecka niepełnosprawnego

...

Monika Jurczak - logopeda

...

Krystyna Kostur - logopeda

Absolwentka Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski, logopeda, pedagog (specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna). Prowadzi terapię wykorzystując elementy metody krakowskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z op&oacu...

Natalia Inglot - Mistecka - nauczyciel muzyki

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego o kierunku logopedia. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Muzyki o kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej o specjalności rytmika. Ukończyła PSM II stopnia w Rzeszowie na wydziale wokalnym , ...

Dominika Kosiorowska - fizjoterapeuta

Absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek fizjoterapia (licencjat) i Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia magisterskie, Wydział Medyczny, kierunek fizjoterapia. W trakcie studiów podyplomowych, kierunek przygotowanie pedagogiczne, w WSEZiNS w Warszawie. Ukończone kursy i szkolenia: "Neuroroz...

Anna Kazanecka - oligofrenopedagog

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i R...

Ewelina Kruczak - oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na wydziale Pedagogiki i Psychologii – specjalność Oligofrenopedagogika i reedukacja. W trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim – specjalność Pedagogika opiekuńcz...

Marzena Okrajek - pomoc nauczyciela

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczno - opiekuńcza z terapią pedagogiczną - licencjat, oraz studiów magisterskiech na  Akademii Ignatianum w Krakowie na specjalności...

Katarzyna Szajna

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Podczas studiów zaa...

Dorota Jantosz

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną – licencjat. W trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja i rehabil...