Paulina Zazulska - dyrektor, neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, neurologopeda, audiolog. Ukończyła podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytetecie Rzeszowskim. Prowadzi indywidualną terapię neurologopedyczną. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, u...

Justyna Olszyk - wychowawca grupy Niedźwiadki

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Humanistycznego, specjalność: Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna- licencjat. Ukończyła studia magisterskie SSW Collegium Balticum w Szczecinie o specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła kurs kwalifikacyjny- Oligofre...

Joanna Koryl - nauczyciel prowadzący grupy Niedźwiadki

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. ...

Justyna Topolska - asystent dziecka z niepełnosprawnością

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny , kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na AHE w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedago...

Aldona Kłapkowska - wychowawca grupy Chochliki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny , kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna  - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny, kierunek: Pedagogika Wczes...

Anna Kłosowicz - nauczyciel prowadzący grupy Chochliki

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza - magister oraz studiów podyplomowych o kierunku Pedagogika przedszkolna. W czasie studiów zaangażowana w wolontariat w Domu Dziecka....

Katarzyna Zajdel - asystent dziecka z niepełnosprawnością, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wydziału Pedagogicznego, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – licencjat. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek Pedagogika w specjalności pedagogi...

Teresa Kurdyła - wychowawca grupy Wiewiórki

Jest absolwentką dwóch kierunków studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Język i kultura Rosji oraz Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia ukończone z wyróżnieniem). W latach 2011-2013 była wolontariuszką w Domu Pomocy...

Ewelina Frydrych - nauczyciel prowadzący grupy Wiewiórki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - licencjat, oraz studiów magisterskiech na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Edukacja i rehabilitacja dziecka z nie...

Joanna Słowik - asystent dziecka z niepełnosprawnością

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym-licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale pedagogicznym, specjalność: pedagog...

Katarzyna Bogacz - wychowawca grupy Żabki

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny, kierunek: Pedagogika Wc...

Magdalena Szczypińska - Oleksy - nauczyciel prowadzący grupy Żabki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie: Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat , oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Pedagogika, specjalność: Peda...

Patrycja Doniek - asystent dziecka z niepełnosprawnością

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Podczas studiów uczestniczyła w warsztatach plastycznych w ramach Krośnieńskiej Akademii Młodych działającej przy PWSZ w Krośn...

Agnieszka Bogacz - wychowawca grupy Raczki

Jest absolwentką studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W latach 2014 i 2015 była wolontariuszką podczas Nocnych Teatraliów Strachy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim...

Elżbieta Stępak - nauczyciel prowadzący grupy Raczki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna – licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny, kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna. Ponadto ukończy...

Monika Opalińska - asystent dziecka niepełnosprawnego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Pedagogika opiek...

Ewa Szajnicka - psycholog

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomwe z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W poszukiwaniu swojej ścieżki zawodowej uczestniczyła w trakcie studiów w licznych praktykach i wolontariatach. Po z...

Monika Jurczak - logopeda

Ukończyła studia pedagogiczne I i II stopnia - specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie w trakcie studiów Neurologopedia z elementami tyflol...

Krystyna Kostur - logopeda

Absolwentka Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski, logopeda, pedagog (specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna). Prowadzi terapię wykorzystując elementy metody krakowskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z op&oacu...

Katarzyna Januszczak - logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, logopeda, audiolog. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Autyzm – edukacja i rewalidacja o...

Anna Kazanecka - oligofrenopedagog

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i R...

Ewelina Kruczak - oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na wydziale Pedagogiki i Psychologii – specjalność Oligofrenopedagogika i reedukacja. W trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim – specjalność Pedagogika opiekuńcz...

Dominika Kosiorowska - fizjoterapeuta

Absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek fizjoterapia (licencjat) i Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia magisterskie, Wydział Medyczny, kierunek fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe, kierunek przygotowanie pedagogiczne, w WSEZiNS w Warszawie. Ukończone kursy i szkolenia: "Neurorozwojowa D...

Małgorzata Kaczor - fizjoterapeuta

Absolwentka magisterskich studiów Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami rozwojowej koordynacji, ...

Barbara Staryszak- fizjoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich  Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracuje głównie z pacjentami neurologicznymi. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, urazami czaszkowo-m...

Edyta Opoń - obsługa sekretariatu

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Praca socjalna oraz magisterskich na kierunku Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zajmuje  się obsługą sekretariatu oraz wszelkimi sprawami administracyjnymi. Codziennie z uśmiechem na twarzy wita przychod...

Kornelia Pykosz - obsługa sekretariatu

Absolwentka kulturoznastwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, z zamiłowaniem do języków obcych. W przedszkolu zajmuje się obsługą sekretariatu oraz sprawami administracyjno- biurowymi. Dokłada wszelkich starań by sprawy formalne przebiegały sprawnie i w miłej ...

Anna Gondela - pracownik przedszkola

Dba o to, by w ośrodku zawsze panowała czystość i porządek. Jest osobą energiczną i bardzo pracowitą. Nie straszny dla niej bałagan pozostawiony przez naszych Przedszkolaków!...

Natalia Inglot - Mistecka - nauczyciel muzyki

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego o kierunku logopedia. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Muzyki o kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej o specjalności rytmika. Ukończyła PSM II stopnia w Rzeszowie na wydziale wokalnym , ...

Katarzyna Szajna

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Podczas studiów zaa...

Agnieszka Gabańska - oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pedagog specjalny (specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z wa...