Paulina Zazulska - dyrektor, nauczyciel logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie - nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, neurologopeda, audiolog. Ukończyła podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytetecie Rzeszowskim. ...

Joanna Koryl - nauczyciel wspomagający

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. ...

Justyna Topolska - nauczyciel

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny , kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na AHE w Łodzi, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedago...

Aldona Kłapkowska - nauczyciel w grupie Chochliki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny , kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna  - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny, kierunek: Pedagogika Wczes...

Katarzyna Zajdel - nauczyciel w grupie Chochliki, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wydziału Pedagogicznego, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – licencjat. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek Pedagogika w specjalności pedagogi...

Aneta Wnęk - pomoc nauczyciela

Absolwentka studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika rodziny. Absolwentka studiów podyplomowych na specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna....

Monika Opalińska - nauczyciel w grupie Raczki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną – licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Pedagogika opiek...

Teresa Kurdyła - nauczyciel wspomagający w grupie Raczki

Jest absolwentką dwóch kierunków studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Język i kultura Rosji oraz Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia ukończone z wyróżnieniem). W latach 2011-2013 była wolontariuszką w Domu Pomocy...

Agnieszka Bogacz - nauczyciel w grupie Żabki

Jest absolwentką studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W latach 2014 i 2015 była wolontariuszką podczas Nocnych Teatraliów Strachy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim...

Ewelina Frydrych - nauczyciel wspomagający w grupie Żabki, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - licencjat, oraz studiów magisterskiech na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Edukacja i rehabilitacja dzi...

Katarzyna Bogacz - nauczyciel w grupie Wiewiórki

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie, Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat, oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny, kierunek: Pedagogika Wc...

Magdalena Szczypińska - Oleksy - nauczyciel w grupie Wiewiórki

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie: Instytut Humanistyczny, kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna - licencjat , oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Pedagogika, specjalność: Peda...

Agnieszka Pelczar - pomoc nauczyciela

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika pracy z doradztwem zawodowym na Uniwersytecie Rzeszowskim....

Agata Józefowicz - nauczyciel religii

Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym i jako katechetka pracuje 23 lata. Jest doradcą Rodzinnym oraz koordynatorem wielu Akcji charytatywnych w kraju i za granicą. ...

Magdalena Zimoń - psycholog

  Ukończyła studia psychologiczne na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Filologiczny, kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa, specjalność: negocjacje kryzysowe. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu p...

Ewa Szajnicka - nauczyciel psycholog

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomwe z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W poszukiwaniu swojej ścieżki zawodowej uczestniczyła w trakcie studiów w licznych praktykach i wolontariatach. Po z...

Monika Jurczak - nauczyciel logopeda

Ukończyła studia pedagogiczne I i II stopnia - specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie w trakcie studiów Neurologopedia z elementami tyflol...

Krystyna Kostur - nauczyciel logopeda

Absolwentka Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski, logopeda, pedagog (specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna). Prowadzi terapię wykorzystując elementy metody krakowskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z op&oacu...

Katarzyna Januszczak - nauczyciel logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, logopeda, audiolog. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Autyzm – edukacja i rewalidacja o...

Ewa Wyszatycka - nauczyciel logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału pedagogiczno-artystycznego, pedagog resocjalizacyjny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wychowawca dzieci i młodzieży, przejawiającej różnorakie dysfunk...

Anna Kazanecka - nauczyciel wspomagający, nauczyciel pedagog

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat,  oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i R...

Ewelina Kruczak - nauczyciel wspomagający, nauczyciel pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na wydziale Pedagogiki i Psychologii – specjalność Oligofrenopedagogika i reedukacja. W trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim – specjalność Pedagogika opiekuńcz...

Jolanta Bałon - fizjoterapeuta

Absolwentka Zawodowego Studium Medycznego na kierunku fizjoterapia. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła m.in. w Szpitalu Uzdrowiskowym Excelsior w Iwoniczu Zdroju. W naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów m...

Dominika Kosiorowska - nauczyciel rehabilitant

Absolwentka PWSZ w Tarnowie, kierunek fizjoterapia (licencjat) i Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia magisterskie, Wydział Medyczny, kierunek fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe, kierunek przygotowanie pedagogiczne, w WSEZiNS w Warszawie. Ukończone kursy i szkolenia: "Neurorozwojowa D...

Małgorzata Kaczor - fizjoterapeuta

Absolwentka magisterskich studiów Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami rozwojowej koordynacji, ...

Barbara Staryszak- fizjoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich  Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracuje głównie z pacjentami neurologicznymi. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym, urazami czaszkowo-m...

Anna Haznar - obsługa sekretariatu

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Administracja publiczna na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zajmuje się obsługą sekretariatu oraz wszelkimi sprawami administracyjno-biurowymi. Dokłada wszelkich starań, by sprawy formalne przebiegały sprawn...

Edyta Opoń - obsługa sekretariatu

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Praca socjalna oraz magisterskich na kierunku Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zajmuje  się obsługą sekretariatu oraz wszelkimi sprawami administracyjnymi. Codziennie z uśmiechem na twarzy wita przychod...

Kornelia Pykosz - obsługa sekretariatu

Absolwentka kulturoznastwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, z zamiłowaniem do języków obcych. W przedszkolu zajmuje się obsługą sekretariatu oraz sprawami administracyjno- biurowymi. Dokłada wszelkich starań by sprawy formalne przebiegały sprawnie i w miłej ...

Anna Gondela - pracownik przedszkola

Dba o to, by w ośrodku zawsze panowała czystość i porządek. Jest osobą energiczną i bardzo pracowitą. Nie straszny dla niej bałagan pozostawiony przez naszych Przedszkolaków!...

Katarzyna Szajna

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika - specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Podczas studiów zaa...

Agnieszka Gabańska - oligofrenopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pedagog specjalny (specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z wa...