Ewa Szajnicka - dyrektor, nauczyciel psycholog


Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (ASD) oraz Zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu. Po zderzeniu ze światem dziecięcej fantazji, logiki i ciekawości odkryła swoje powołanie. Jej celem jest wspomagać rozwój u dzieci z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami. Chce towarzyszyć im i pomagać osiągać kolejne etapy rozwoju, a rodzicom służyć radą i wsparciem w walce o jak najlepsze funkcjonowanie ich dzieci. Największe doświadczenie posiada w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem i Zespołem Aspergera).
 


Uczestniczka szkoleń:
 

 • Trening koncentracji uwagi wg Giny Davies - Attention Autism,
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna poziom I,
 • Szczęście na nocniku. Trening czystości dla dzieci z ASD,
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Program Marchewkowe pole,
 • Terapia behawioralna w pracy z dziećmi przejawiającym deficyty rozwojowe,
 • KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Pozwólmy dzieciom być głośno – praca z grupą nie musi być trudna,
 • Szkolenie uprawniające do praktycznego stosowania Tomatisa - certyfikat poziom I,
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym,
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS),
 • Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD. Jak sobie z nimi radzić?,
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce- 3 modułowy kurs bazowy,
 • Skale Inteligencji Stanford-Binet 5,
 • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń autystycznych,
 • Picture Exchange Communication System - poziom I,
 • Afazja – diagnoza i terapia,
 • Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Wprowadzenie do metody Growth through Play System,
 • Szkolenie I Stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania,
 • Kurs Terapii Zajęciowej.


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych:
 

 • II Konferencja Badabada - "Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm", Warszawa,
 • III Ogólnopolska Konferencja pt. „Autyzm – diagnoza i terapia”, Krosno,
 • Międzynarodowa Konferencja „Autyzm bez przemocy”, Wrocław,
 • Konferencja „Autyzm? Co Ty wiesz o autyzmie? Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera w aspektach życia codziennego”, Kraków,
 • Konferencja „Autyzm – uchwycone w kadrze. Nauka dla praktyki – praktyka dla nauki”,  Kraków,
 • Konferencja Szkoleniowa „Uzależnienia – kontekst wczesnodziecięcy”, Kraków.