Zapisy

Drodzy Rodzice!
 

W celu zapisania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Planeta 21, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu zgłoszenia, Dyrektor przedszkola nawiąże z Państwem bezpośredni kontakt, celem omówienia warunków przyjęcia dziecka. Podczas spotkania rekrutacyjnego, zostanie dokonana wstępna diagnoza dziecka. Przedszkole zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dziecka, jeśli Dyrekcja uzna, że przedszkole nie jest w stanie zapewnić dziecku optymalnej opieki i terapii.


Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres przedszkola przedszkole@planeta21.pl