ZapisyRozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2020/2021!

 

Integracyjne Przedszkole „Planeta 21” w Krośnie prowadzi rekrutację do: 

 • oddziału zerowego - dla dzieci sześcioletnich

  budynek przy ul. Czajkowskiego 51

   

 • pozostałych oddziałów - dla dzieci w wieku

  2,5 – 6 lat oraz dla dzieci starszych

  budynek przy ul. Wolności 1Drodzy Rodzice!
 

 1. W celu zapisania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Planeta 21, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w sekretariacie.

  Zgłoszenia dzieci do oddziału zerowego należy składać w sekretariacie szkoły Niebieska 21 przy ul. Czajkowskiego 51. Formularze dotyczące młodszych grup wiekowych prosimy składać w sekretariacie w budynku przy ul. Wolności 1.

 2. Złożony formularz jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie
  w postępowaniu rekrutacyjnym/kwalifikacyjnym dziecka.

 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Dyrektor przedszkola nawiąże z Państwem bezpośredni kontakt, celem omówienia warunków przyjęcia dziecka.

 4. Podczas spotkania rekrutacyjnego, zostanie dokonana wstępna diagnoza dziecka przez pedagoga i psychologa.

  Obserwacja dziecka ma na celu ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, a w szczególności ocenie podlegają m.in.

  - poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;

  - poziom rozwoju społecznego- sposób funkcjonowania dziecka w grupie
  - umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
  -
  poziom koncentracji uwagi;

 5. Przed spotkaniem z pedagogiem/psychologiem należy dostarczyć do sekretariatu opinię z przedszkola, do którego dziecko aktualnie uczęszcza (o ile uczęszcza) oraz dokumenty dziecka wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko posiada opinię lub orzeczenie).

 6. Przedszkole zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dziecka, jeśli Dyrekcja uzna, że przedszkole nie jest w stanie zapewnić dziecku optymalnej opieki lub terapii.

 7. Przyjęcie dziecka następuje pod warunkiem dostarczenia podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowania dziecka do przedszkola i zawarcia przez Rodzica umowy z przedszkolem.

 8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani podpisać Umowę o kształcenie dziecka oraz wpłacić opłatę wpisową w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przyjęciu dziecka.

 9. Przedszkole potwierdza e-mailem informację o przyjęciu dziecka, po uregulowaniu wpisowego. 

 10. Niedokonanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w placówce.


  Do pobrania:

  - formularz dla grupy zerówkowej

  - formularz grupy 3-6latków