• Planeta 21Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Planeta 21”

to miejsce stworzone by wspierać rozwój każdego dziecka. Indywidualne podejście do każdego Przedszkolaka, przyjazna atmosfera i poczucie bezpieczeństwa pozwalają zdobywać im nowe umiejętności i pokonywać napotkane trudności.  


Kładziemy nacisk na:


 
                    SPORT                                                       JĘZYK ANGIELSKI
                              
 
W naszym przedszkolu zajęcia sportowe prowadzone są przez fizjoterapeutów. Kształtujemy u dzieci zdrowy styl życia poprzez krzewienie zamiłowania do sportu.
Uczymy języka angielskiego poprzez gry i zabawy z Native Speakerem. Dodajemy dzieciom pewności siebie w kontakcie z osobami z innych krajów.

 


                    
 


                    WIEDZĘ                                                             TERAPIĘ
                                                               
Realizujemy program kształcenia specjalnego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Stosujemy różnorodne metody terapii dostosowując je do indywidualnych potrzeb dziecka. 
                                 
Wykwalifikowane grono pedagogiczne dba o nabywanie nowych umiejętności i rozwijanie talentów przez każdego Przedszkolaka. Bogaty program zajęć kształtuje kluczowe kompetencje.