• Planeta 21

TERAPIA


Realizujemy program kształcenia specjalnego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzimy również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapewniamy zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem, neurologopedą, logopedą oraz fizjoterapeutą.

Stosujemy różnorodne metody terapii dostosowując je do indywidualnych potrzeb dziecka, m.in:
- Integrację Sensoryczną,
- hydroterapię,

- elementy Metody Feldenkraisa (Jest to  metoda reedukacji ruchowej, samopoznania i rozwoju swojego potencjału poprzez ruch. Podczas zajęć indywidualnych nauczyciel delikatnie i w bezbolesnym zakresie porusza ciałem ucznia, prowadząc przez specyficzne sekwencje ruchowe. Celem jest stworzenie takich warunków dla ucznia aby uświadomił sobie swoje nawyki ruchowe oraz odkrył nowe możliwości poruszania się.),
- K-Taping,
- Terapię Neurotaktylną MNRI® (Organizuje sposób dostarczania informacji ze skóry do centralnego układu nerwowego, a konkretnie do mózgu. Celem jest normalizacja ogólnej wrażliwości. Pomaga to zmniejszyć lub wyeliminować dotykową defensywność lub niewystarczającą wrażliwość na dane sensoryczne. Uaktywnia mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe napięcie mięśni, organizuje dotykowy odbiór bodźców, ponieważ łączy się z naszym systemem sensorycznym. Pozwala to zoptymalizować pracę układu nerwowego, w tym pobudza i stymuluje łańcuchy biomechaniczne kostno-mięśniowo-powięziowe do aktywności motoryki małej, średniej i dużej, kształtuje świadomość kinestetyczną, poprawia samopoczucie dotykowe, aktywizuje odruch więzi, stymuluje wyższe czynności poznawcze i stwarza okazję do pozytywnej komunikacji społecznej z innymi.),
- terapię czaszkowo-krzyżową (Terapia polega na wzmacnianiu naturalnego rytmu i usuwaniu blokad w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego przez delikatny dotyk. Powoduje to głęboki relaks i umożliwia regenerację centralnego układu nerwowego. Terapia daje odczucie rozluźnienia i dobrego samopoczucia.),
- terapię ręki,
- Metodę Tomatisa,
- Neurofunkcjonalną Reorganizację Metodą Padovan (Opiera się na założeniu związku ruchu, mowy i myślenia. Metoda polega na powtórzeniu faz neurofizjologicznego rozwoju w procesie terapeutycznym. Ponowne przejście przez etapy neuroewolucyjnych wzorców ruchowych dotyczących motoryki dużej, małej, funkcji wzrokowych, słuchowych oraz czynności prymarnych - oddychania, ssania, połykania, żucia - reorganizuje pracę centralnego układu nerwowego. ),
- Salę Doświadczania Świata,
- Mikropolaryzację mózgu metodą tDCS (Wspomaga proces odbudowy i tworzenia nowych połączeń nerwowych, umożliwia przywrócenie integralności centralnego układu nerwowego. Polega na podaniu prądu o wartości nie przekraczającej zazwyczaj 1mA. Dochodzi wówczas do polaryzacji komórek piramidowych na ich błonie podstawowej w warstwach korowych mózgu.),
- elektrostymulację prądami TENS/EMS (Zabieg, który wywołuje skurcz mięśnia za pomocą prądu impulsowego. Elektrostymulacja wspomaga regulację napięcia mięśniowego, zapobiega lub opóźnia zaniki mięśniowe, zwiększa lokalne krążenie krwi i pobudliwość nerwów. Jest metodą wspomagającą m.in. terapię logopedyczną.),
- Trening Umiejętności Społecznych.