Urszula Rysz - pomoc nauczyciela


Absolwentka studiów magisterskich na kierunku ekonomia w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle. Wielokrotny wychowawca kolonijny młodszych i starszych dzieci.
Wspólnie z nauczycielami dba o bezpieczeństwo i pełni opiekę nad dziećmi.


Uczestniczka szkoleń:
  • Kurs pierwszej pomocy,
  • Kurs wychowawcy kolonijnego.