Aleksandra Fiejdasz - neurologopedaAbsolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika społeczno - opiekuńcza. Ukończyła studia podyplowowe w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych na kierunku Logopedia, Neurologopedia, Terapia Autyzmu oraz Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Doświadczenie zdobyła podczas kilkuletniej pracy w przedszkolu.


Uczestniczka kursów i szkoleń:

- Logorytmika,
- Trudności w uczeniu się - rozpoznawanie i diagnoza w klasach I-III,
- Terapia behawioralna w pracy z osobą prejawiającą trudne zachowania,
- Stosowana Analiza Zachowania w pracy z dzieckiem trudnym,
- Sympozjum naukowe: Metdy i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością.