Anna Kazanecka - nauczyciel pedagog, pedagog specjalny


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza - licencjat oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych, kierunek Logopedia - Tarnowska Wyższa Szkoła w Tarnowie. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika - Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej "Wszechnica". Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, kierunek Oligofrenopedagogika.


Uczestniczka szkoleń:

 
 • KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.ż do 9r.ż.,
 • Przezczaszkowa Stymulacja Stałoprądowa (tDCS),
 • Metoda Klanzy - W co się bawić z maluszkami czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+,
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz,
 • Terapia Ręki,
 • Strategiczna metoda usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej, 
 • Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym,
 • You can talk – po prostu mów, 
 • Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów, 
 • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy,
 • Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą.