Katarzyna Januszczak-Dereń - neurologopeda


Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, logopeda, audiolog. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Autyzm – edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W terapii wykorzystuje elementy Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan oraz przezczaszkową stymulację prądem stałym tDCS.


Uczestniczka szkoleń:

 

 • Trening koncentracji uwagi wg Giny Davies - Attention Autism,
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan – Moduł I: Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała,
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan – Moduł II: Funkcje reflektoryczno-wegetatywne (oddychanie, ssanie, żucie, połykanie) i zaburzenia,
 • AAC. Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się,
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1,
 • Introduction to DIR and DIRFloortime,
 • Theory and Practice of Transcranial Brain Stimulation (TMS/ tDCS/ tACS),
 • Wczesne zaburzenia funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego. Moduł II,
 • Wczesne zaburzenia funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego. Moduł I,
 • K-Taping w logopedii,
 • Trening Umiejętności Społecznych. Terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD. Jak sobie z nimi radzić?,
 • Metoda Integracji Sensorycznej (SI). Wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu,
 • Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym,
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej,
 • W co się bawić z maluszkami, czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+.


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych:
 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju cz. 1” (Krosno),
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju cz. 2” (Krosno),
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Autyzm - diagnoza i terapia" (Krosno),
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy” (Lublin),
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego", (Lublin), 
 • XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTL pt. "Logopedia - nowe horyzonty" (Lublin).