Agata Józefowicz - nauczyciel religii


Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym i jako katechetka pracuje 23 lata. Jest doradcą Rodzinnym oraz koordynatorem wielu akcji charytatywnych w kraju i za granicą. Opracowuje i przygotowuje przedstawienia okolicznościowe, programy słowno – muzyczne. Jest autorem podręcznika do lekcji religii dla sześciolatków oraz podręcznika metodycznego. Uczestniczyła w wielu warsztatch metodycznych, oraz Sympozjach Naukowych.
Kocha swoją pracę i posługę najmłodszym pociechom. Z oddaniem i zaangażowaniem śpieszy z pomocną dłonią, tym, którzy jej potrzebują.