Karolina Zdziarska - nauczyciel w grupie Raczki

 Ukończyła studia licencjackie o specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Swoje pierwsze doświadczenie zdobyła w czasie praktyk studenckich oraz jako opiekun dzieci na turnusach.