Dominika Kosiorowska - fizjoterapeuta


Absolwentka magisterskich studiów Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010 r). Ukończyła także przygotowanie pedagogiczne na WSEZiNS w Warszawie (2018 r).
Prowadzi terapie opierając się na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. Pracuje z dziećmi z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, zaburzeniami napięcia mięśniowego, zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami chodu, wadami postawy, wadami genetycznymi, opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Wykorzystuje elementy trójpłaszczyznowej terapii stóp, stosuje techniki masażu klasycznego, pracuje według koncepcji PNF, wykorzystuje aplikacje kinesiotaping. W przedszkolu prowadzi także gimnastykę grupową. Diagnozuje i prowadzi terapię Integracji Sensorycznej. Prywatnie mama dwójki dzieci. Lubi sport i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Uczestniczka szkoleń:
 

  • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia - kurs drugiego stopnia,
  • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej - kurs pierwszego stopnia,
  • Neurorozwojowa Diagnostyka i Rehabilitacja Niemowląt i Dzieci Starszych,
  • Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki chiropraktyczne,
  • Wspomaganie rozwoju ze specyficznymi trudnościami w nauce program szkolny, wg integracji oduchów dr Sally Goddard,
  • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy-rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy,
  • Taping rehabilitacyjny (taping stosowany w rehabilitacji i sporcie),
  • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym 0-7 lat,
  • Trudne zachowania w teorii i praktyce - szkolenie wstępne,
  • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym.