Dominika Kafel - pomoc nauczyciela


Sumiennie współpracuje z nauczycielkami w zakresie opieki nad dziećmi. W przedszkolu dba także o punktualność w podawaniu posiłków, oraz o to by na naszych stronach zawsze były aktualne informacje.