Kamila Garbacik - pomoc nauczyciela


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Instytutu Zdrowia i Gospodarki na kierunku Pielęgniarstwo.
W ramach zajęć praktycznych na studiach odbyła szereg praktyk, m.in. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz w szkołach podstawowych.