Agnieszka Bogacz - nauczyciel wspomagający


Jest absolwentką studiów licencjackich w PWSZ w Krośnie: Pedagogika (specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W latach 2014 i 2015 była wolontariuszką podczas Nocnych Teatraliów Strachy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim  (specjalność Pedagogika resocjalizacyjna).


Uczestniczka szkoleń:

 
 • W co się bawić z dziećmi,
 • Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej,
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz, 
 • Terapeuta cień dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, 
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,
 • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy, 
 • Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów, 
 • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy,
 • Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą,  
 • Sensoplastyka® Wstęp, 
 • Sensoplastyka® Trener I st.