Monika Michna - nauczyciel logopeda


Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz kierunku Neurologopedia z elementami tyflologopedii na Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego. Magister pedagogiki z dyplomem studiów I i II stopnia - specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
W drodze do zawodu logopedy zaangażowana liczne inicjatywy wolontariackie, koła naukowe, oraz akcje charytatywne, podczas których nabywała praktykę zawodową. Doświadczenie w pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością zdobyła podczas pracy Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, na praktykach w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Szkole Specjalnej. Posiada także doświadczenie w terapii logopedycznej dzieci – zdobyte podczas pracy w przedszkolu.
 

 

Uczestniczka szkoleń:
 
 • "Dziecko hipotoniczne i hipertoniczne. Wybrane aspekty oceny i terapii powięziowej", J. Chocimski,
 • "Dzienniki jako pomoc terapeutyczna we wdrażaniu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji", E. Dawidek,
 • "Kurs Integracja Odruchów Dynamicznych i posturalnych cz. 1",
 • "Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI", The Michael Palin Centre for stammering,
 • "Kurs MRNI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 2",
 • "Kurs MRNI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1",
 • "Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego -  KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9/ roku życia", KOMLOGO,
 • "Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9/ roku życia", KOMLOGO,
 • "AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji", A. Smyczek,
 • "Wykorzystanie Elementów Metody VERBOTONALNEJ w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1", A. Prożych,
 • "Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy", M. Machoś,
 • "Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – Kinesiotaping", E. Wojewoda,
 • "Trudne zachowania w teorii i praktyce", Solis Radius,
 • "Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym", Solis Radius,
 • "Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS)", BioMED Wrocław,
 • "Logorytmika. Ruch, Słuch, Słowo", E. Bombol,
 • "Terapia Ręki – Zintegrowany trening pisania SIhand - A. Rosa” - Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju,
 •  "Przeszkody w nawiązywaniu współpracy z rodzicami” - PCEN w Krośnie,
 • "Ćwiczenia kopertowe, czyli jak w jednym ćwiczeniu zmieścić trening wszystkich funkcji percepcyjno-motorycznych", I. Filipiak-Kudasik,
 • "Metoda Warnkego w terapii dysleksji” - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
 • "O Praktycznych problemach diagnozy i terapii osób z zaburzeniami płynnego mówienia”, Z. Tarkowski, Uniwersytet Rzeszowski,
 • "Muzyka w terapii logopedycznej dzieci”, Uniwersytet Rzeszowski,
 • "Techniki dramowe z zaburzeniami komunikacji”, Uniwersytet Rzeszowski,
 • "Trening EEG biofeedback jako metoda wspierająca dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi”, Uniwersytet Rzeszowski,
 • "Praca z dzieckiem z ADHD", ALL-ROUND GROUP Anna Puzia,
 • "Dogoterapia w praktyce” - OMNES sp. Z o.o.,
 • "Wstęp do kursu praktycznego metody pedagogicznej Montessori” - Fundacja "Ziarnko Maku",
 • Warsztaty neurologopedyczne – moduł I: "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy", A. Łada,
 • "Szkolenie Metoda Dobrego Startu (część praktyczna)", M. Barańska,
 • "Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I*", B. Kisiel,
 • "Kurs I* i II* z zakresu Biblioterapii" - W. Matras-Mastalerz - Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 
 • VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna pt. „Dys-problemy bez tremy. Współczesne metody terapii i wsparcia osób z dysleksją”. - Uniwersytet Rzeszowski.
 • VI Rzeszowska Sesja Logopedyczna pt. „A niech gadają – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera” - Uniwersytet Rzeszowski.
 • V sesja logopedyczna „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi”.
 • Konferencja Naukowa „Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz nowatorskie metody terapeutyczne" - Uniwersytet Rzeszowski - czynne uczestnictwo z referatem „Empatia w procesie wspomagania rozwoju dziecka”, publikacja pokonferencyjna.
 • III Rzeszowska Sesja Logopedyczna - Uniwersytet Rzeszowski.