Monika Michna - nauczyciel logopeda


Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz kierunku Neurologopedia z elementami tyflologopedii na Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego. Magister pedagogiki z dyplomem studiów I i II stopnia - specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
W drodze do zawodu logopedy zaangażowana liczne inicjatywy wolontariackie, koła naukowe, oraz akcje charytatywne, podczas których nabywała praktykę zawodową. Doświadczenie w pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością zdobyła podczas pracy Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, na praktykach w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Szkole Specjalnej. Posiada także doświadczenie w terapii logopedycznej dzieci – zdobyte podczas pracy w przedszkolu.
 

 

Uczestniczka szkoleń:
 
 • Dziecko hipotoniczne i hipertoniczne. Wybrane aspekty oceny i terapii powięziowej,
 • Dzienniki jako pomoc terapeutyczna we wdrażaniu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,
 • Kurs Integracja Odruchów Dynamicznych i posturalnych cz. 1,
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI,
 • Kurs MRNI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 2,
 • Kurs MRNI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego -  KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9/ roku życia,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9/ roku życia,
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji,
 • Wykorzystanie Elementów Metody VERBOTONALNEJ w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1,
 • Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy,
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – Kinesiotaping,
 • Trudne zachowania w teorii i praktyce,
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym,
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS),
 • Terapia Ręki – Zintegrowany trening pisania SIhand,
 • Przeszkody w nawiązywaniu współpracy z rodzicami,
 • Ćwiczenia kopertowe, czyli jak w jednym ćwiczeniu zmieścić trening wszystkich funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • Metoda Warnkego w terapii dysleksji,
 • O Praktycznych problemach diagnozy i terapii osób z zaburzeniami płynnego mówienia,
 • Muzyka w terapii logopedycznej dzieci,
 • Techniki dramowe z zaburzeniami komunikacji,
 • Trening EEG biofeedback jako metoda wspierająca dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Praca z dzieckiem z ADHD,
 • Dogoterapia w praktyce,
 • Wstęp do kursu praktycznego metody pedagogicznej Montessori,
 • Warsztaty neurologopedyczne – moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy,
 • Szkolenie Metoda Dobrego Startu (część praktyczna),
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I*,
 • Kurs I* i II* z zakresu Biblioterapii.


Uczestniczka konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych:
 
 • VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna pt. „Dys-problemy bez tremy. Współczesne metody terapii i wsparcia osób z dysleksją”. - Uniwersytet Rzeszowski.
 • VI Rzeszowska Sesja Logopedyczna pt. „A niech gadają – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera” - Uniwersytet Rzeszowski.
 • V sesja logopedyczna „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi”.
 • Konferencja Naukowa „Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz nowatorskie metody terapeutyczne" - Uniwersytet Rzeszowski - czynne uczestnictwo z referatem „Empatia w procesie wspomagania rozwoju dziecka”, publikacja pokonferencyjna.
 • III Rzeszowska Sesja Logopedyczna - Uniwersytet Rzeszowski.