Katarzyna Chorzępa - pomoc nauczyciela


Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku: pedagogika specjalizacja: psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju oraz Społecznej Szkoły Muzycznej II st w Krośnie na wydziale wokalnym. Swoją pasją jaką jest muzyka stara się zarażać dzieci poprzez prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych oraz umuzykalniających.