Ewelina Frydrych - nauczyciel, nauczyciel języka angielskiego


Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Wydział Pedagogiczny, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - licencjat, oraz studiów magisterskiech na Uniwersytecie Rzeszowskim na specjalności: Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów podyplomowych na specjalności: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.


Uczestniczka szkoleń:

 
  • W co się bawić z dziećmi,
  • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz,
  • Terapeuta cień dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • Zachowania problemowe związane z seksualnością osób z ASD,
  • Learn how to teach - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu,
  • Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy - rozwój dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy,
  • Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów, 
  • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi - gry i innowacyjne zabawy,
  • Gry i innowacyjne zabawy wspierającą motorykę małą i dużą,
  • Sensoplastyka(R) Trener I st.

Uczestniczka III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Autyzm - diagnoza i terapia", zorganizowanej przez Fundację 21.